HØRSELKLINIKK CC VEST

www.horselklinikk.no

 

 

ü  HØRSELTESTING AV VOKSNE OG BARN MED PROFESJONELT MÅLEUTSTYR

 

ü  UTVIDET AUDIOMETRI FOR RIKTIG ØREDIAGNOSTIKK

 

ü  GOD VEILEDNING FOR ALLE TYPER ØREPLAGER OG TINNITUS.

 

ü  TINNITUSUTREDNING  

 

ü  TILPASSING OG JUSTERING AV ALLE TYPER HØREAPPARATER

 

ü  HJELP OG VEILEDNING AV PRIVATKJØP AV HØREAPPARATER PÅ KORT TID (OMGÅR MANGE MÅNEDER VENTETID I NAV-SYSTEMET)

 

ü  IKKE PÅKREVET MED HENVISNING FRA FASTLEGE

 

ü  KORT VENTETID

 

ü  PERSONLIG SERVICE AV FAGPERSON MED LANG OG BRED ERFARING

 

ü  SPESIALUTDANNELSE I TESTING AV BARN

 

ü  ØRERENS MED AVANSERT UTSTYR – MIKROSKOP OG SUG

 

 

VELKOMMEN TIL EN PRAT OM ØRENE DINE

 

HØRSELKLINIKK CC VEST

HELSEHJØRNET

LILLEAKERVEIEN 16 C

0283 OSLO

 

TURID BØRGE-ASK

OFF. GODKJENT AUDIOGRAF

TLF. 90840593

tba@horselklinikk.no